Začiatok školského roka Vám prináša aj rozšírenú verziu Vašej obľúbenej učebnej pomôcky, iGramatiky. Pre tých, ktorí to ešte nevedia, iGramatika Vám pomôže zvládnuť písanie i a y v slovenčine jednoduchou formou dopĺňania. Je dostupný aj časovaný mód, v ktorom počas časového limitu musíte správne doplniť čo najviac slov alebo slovných spojení. Potom si v GameCentre môžete porovnať skóre s priateľmi alebo s ostatnými používateľmi iGramatiky Pro. Po každom doplnení Vám aplikácia ukáže správnu odpoveď, aby ste si slovo zapamätali aj opticky. Nesprávne doplnené slová alebo slovné spojenia sa Vám pridávajú do histórie aj so správnou odpoveďou.


iGramatika Pro ponúka:

-databázu obsahujúcu viac než 6000 slov a slovných spojení

-zobrazovanie správnej odpovede po správnom, ale aj nesprávnom doplnení

-resetovateľné počítadlá

-časovaný-súťažný mód

-GameCenter

-históriu nesprávne doplnených aj so správnou odpoveďou

-nastavenia pozadia

-jednoduché prostredie

-kopletný návod

-multitasking (na podporovaných prístrojoch)


Pozor!

Časovaný mód je podporovaný iba na prístrojoch iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch 2G, iPod Touch 3G, iPod Touch 4G a iPad s iOS 4.1 a vyššie.


Všetky chyby nám prosím nahláste.

Cena: 1.79 €

Verzia: 1.1


O  iGramatike Pro

iGramatika Pro

Email Memailto:igramatika@igramatika.sk?subject=iGramatika%20Pro
« Domov »Martin_Herman_2013.htmlMartin_Herman_2013.htmlshapeimage_4_link_0