Výsledky Rozpis zápasov FC Ružinov Bratislava.


O klube

Futbalový klub FC Ružinov Bratislava je od svojho vzniku v roku 1919 významnou súčasťou bratislavského futbalu. V súčasnosti má 7 mládežníckych a 1 seniorské mužstvo, ktoré hrajú súťaže na úrovni regiónu. Je však našou snahou presadiť sa v najbližšej budúcnosti aj v republikových súťažiach.


Cieľom nášho futbalového klubu je vytvárať priestor na športové aktivity, rozvíjať talent futbalovej mládeže, formovať osobnostné zdatnosti každého hráča a pestovať hodnoty fair-play. Pod odborným dohľadom trénerov sa 5-krát do týždňa venuje tréningovému procesu takmer 150 detí. Našou snahou je skvalitniť výchovu futbalovej mládeže a prispieť k rozvoju mládežníckeho futbalu na Slovensku.

Cena: FREE

Verzia: 1.0


O FC Ružinove

Email Memailto:martinko.herman@gmail.com?subject=FC%20Ru%C5%BEinov

FC Ružinov

« Domov »Martin_Herman_2013.htmlMartin_Herman_2013.htmlshapeimage_3_link_0