About Me    |    O mne

« Domov | Home »Martin_Herman_2013.htmlMartin_Herman_2013.htmlshapeimage_2_link_0
 

I’m a 17-year-old programmer, football player and student of the International Baccalaureate program in Bratislava. I love creating. The best feeling for me is to publish something I have put a lot of effort, time and focus into. Althought I have lots of interests, I try to finish everything what I have started as good as I can. There is no reson to start if the final product isn’t meant to be great. I’m also interested in design and I follow Steve Jobs’ theory that look and user experience is equally important as the  functionality of an app.

Som 17 ročný programátor, futbalista a študent programu International Baccalaureate v Bratislave. Rád tvorím. Najkrajší pocit je pre mňa zverejniť niečo, do čoho som investoval svoju snahu, čas a prácu. Aj keď mám veľa záujmov, vždy sa snažím dokončiť to, čo som začal najlepšie ako dokážem. Neoplatí sa začínať, keď výsledný produkt nemá byť úžasný. Taktiež ma zaujíma dizajn a som zástancom téorie Steva Jobsa, že výzor a používateľské rozhranie je rovnako dôležité ako funkcionalita aplikácie.

Languages:

Fluent Slovak, German and English -

I love Objective C -

Familiar with most other branches of C and Java -

I Want to learn PHP and Android Dev -

I try to write beautiful, clean and reusable code -

Jazyky:

- Plynule po Slovensky, Nemecky a Anglicky

  1. -Najradšej robím v Objective C

  2. -Rozumiem vačšine iných odvetví C a Java

  3. -Chcem sa naučit PHP a vývoj pre Android

  4. -Snažím sa písať pekný a čistý kód

Programs I use:    |    Programy, ktoré používam:

- Xcode -

- Terminal -

- Preview -

- Adobe Illustrator -

- Adobe Photoshop -

- Adobe InDesign -

- iWeb -

Awards & Achievements    |    Ocenenia a úspechy

- Appz Rulezz Top List - iSlovenčina under top 10 best Slovak apps -

- iGramatika Top 1 FREE in Slovak App Store for a month -

- iSlovenčina Top 1 PAID in Slovak App Store for a week -

- iGramatika TOP 1 PAID in Slovak App Store for 2 weeks -

- iCore & Abs TOP 1 FREE in Slovak App Store for 10 days -
- iGramatika 50 000 + downloads in two years -

Articles and others     |     Články a ostatné

Zajtra.sk: Martin Herman - Slovenskí vývojari - http://goo.gl/ULw9S

iPhoneMánia.sk - iCore & Abs - goo.gl/IH8WX

Refresher.sk - iCore & Abs: Osobný tréner v iPhone - http://goo.gl/HXbxZ

Action & Health: Vlado Zlatoš - iCore - http://www.icore-abs.com

Vlado Zlatoš - Health Expert - http://www.vladozlatos.com

Napíš mi na martinko.herman@gmail.com alebo klikni na poštovú známku vedľa.

Write me at martinko.herman@gmail.com or click the post stamp.

Martin Herman